• Html Metin Düzenleme Etiketleri

  Html Metin Düzenleme Etiketleri

  Html metin düzenleme etiketleri kullanılarak metinler üzerinde biçimlendirme işlemleri  yapılabilir. Html sayfasındaki metnin rengi, boyutu vb. değişikliklerin nasıl yapıldığını göreceğiz.

  Html metin düzenleme etiketleri metinleri vurgulamak, daha okunur ve daha kaliteli göstermek için kullanılmaktadır.

  En çok kullanılan 10 adet metin düzenleme etiketleri vardır.

  Html metin düzenleme etiketleri şunlardır:

  • <hx> (Başlık)
  • <b> (Kalın)
  • <u> (Altı çizili)
  • <i> (Eğik)
  • <br> (Alt satır)
  • <p> (Paragraf)
  • <font> (Yazı tipi)
  • <mark> (İşaretlenmiş Yazı)
  • <del> (Üstü çizili silinmiş yazı)
  • <ins> (Altı çizili yazı)

   

  <hx> Başlık Etiketi

  Html metin düzenleme etiketleri arasında başlık (headings) etiketi çok önemlidir. Başlık etiketi <h1> ile <h6> arasında büyükten küçüğe doğru kullanılmaktadır. En büyük başlık <h1> ile </h1> etiketleri arasına yazılır, en küçük başlık ise <h6> ile </h6> etiketleri kullanılarak yazılır.

  Başlıklar h1, h2, h3, h4, h5 ve h6 ‘dan oluşmaktadır..

  • <h1> çok önemli başlıklar için kullanılır.
  • <h6> daha az önem taşıyan başlıklar için kullanılır.

   

  Kullanımı:

  <h1>Başlık1</h1>
  
  <h2>Başlık2</h2>
  
  <h3>Başlık3</h3>
  
  <h4>Başlık4</h4>
  
  <h5>Başlık5</h5>
  
  <h6>Başlık6</h6>

   

  <b> Kalın Yazı Etiketi

  Html metin düzenleme etiketlerinde metni kalın yapmak için <b> etiketi kullanılmaktadır.  Herhangi bir metni kalın yapmak için <b> ile </b> etiketleri arasına yazılır.

  b etiketi İngilizce olarak Bold’dan gelmektedir.

  Kullanımı:

  <b> Html Kalın yazı  </b>

   

  <u> Altı Çizili Yazı Etiketi

  Html metin düzenleme etiketlerinde metnin altını çizmek için için <u> etiketi kullanılmaktadır.  Herhangi istediğimiz bir metni altı çizili yapmak için <u> ile </u> etiketleri arasına yazmamız gerekmektedir.

  U etiketi İngilizce olarak Underline’dan gelmektedir.

  Kullanımı:

  <u> Altı çizili yazı  </u>

   

  <i> Eğik Yazı Etiketi

  Html metin düzenleme etiketlerinde metni yani yazıyı eğik olarak yazmak için için <i> etiketi kullanılmaktadır.  Herhangi istediğimiz bir metni eğik  yapmak için <i> ile </i> etiketleri arasına yazmamız gerekmektedir.

  i etiketi İngilizce olarak İtalic’den gelmektedir.

  Kullanımı:

  <i> Eğik yazı  </i>

   

  <br> Alt Satır Etiketi

  Alt satıra geçmek için kullanılır. Html metin düzenleme etiketleri arasında enter tuşu görevini yapmaktadır.  <br>  etiketi kapatılmaz. Tek olarak kullanılır.

  Alt satıra geçme etiketini <br> şeklinde veya <br/> şeklinde kullanabilirsiniz.

  Kullanımı:

  Yazı
  
  <br>
  
  Yazı2

   

  <p> Paragraf Etiketi

  Html metin düzenleme etiketlerinde metinleri paragraflara ayırmak için <p> etiketi kullanılmaktadır. Herhangi bir metni paragraf yapmak için <p> ile </p> etiketleri arasına yazmamız gerekmektedir.

  Kullanımı:

  <p> Paragraf metni 1</p>
  
  <p> Paragraf metni 2 </p>

   

  <font > Etiketi

  <font> etiketi, metnin renk, boyut, yazı tipi gibi özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Bu özellikleri değiştirmek için 3 parametre vardır. Bu parametreler :

  • Size (Boyut)
  • Color (Renk)
  • Face (Yazı Tipi)

  Size Parametresi

  Metnin büyüklüğünü yani boyutunu belirlemek için kullanılır. Size parametresi 1 ile 7 arasında değer almaktadır.

  Kullanımı:

  <font size=”1”> Yazı </font>
  
  <font size=”3”> Yazı </font>
  
  <font size=”7”> Yazı </font>

   

  Color Parametresi

  Metnin rengini belirlemek için kullanılır. Metnin hangi renk yapmak istiyorsak o rengin ismini veya kodunu yazarak değişiklik yapabiliriz.

  Metni rengin ismi ile yapacaksak kullanılacak rengin İngilizce ismini kullanmamız gerekmektedir. Örneğin: Kırmızı :red

  Metnin rengini, rengin kodu ile değiştireceksek #000000 ile #FFFFFF arasında girmemiz gerekmektedir. Örneğin:  Siyah : #000000 Beyaz : #FFFFFF

  Kod ile girilebilecek değerler : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F ‘dir.

  Kullanımı:

  <font color=”red”> Yazı </font>
  
  <font color=”#00AAFF”> Yazı </font>

   

  Face Paremetresi

  Metnin yazı tipinde değişiklik yapmak için kullanılır. Hangi yazı tipini göstermek istiyorsak o yazı tipinin ismi girilerek kullanılır. Örnek: Arial

  Kullanımı:

  <font face=”Times New Roman”> Metin </font>

   

  <mark> İşaretlenmiş Yazı Etiketi

  Metnin seçili olan bölümünü sarı olarak işaretleme işlemi yapmak için kullanılır. İşaretleme işlemi yapılacak metni <mark> ile </mark> etiketleri arasına yazmamız gerekmektedir.

  Kullanımı:

   <mark>işaretlenecek alan</mark> 

   

  <del> Üstü Çizili (Silinmiş) Yazı Etiketi

  Metnin seçili olan bölümünün ortasından tek çizgi çekmek için yani silinmiş gibi göstermek için kullanılır. Üstü çizili şeklide göstermek metni <del> ile </del> etiketleri arasına yazmamız gerekmektedir.

  Kullanımı:

   <del> üstü çizili alan </del> 

   

  <ins> Altı çizili Yazı Etiketi

  Metnin altını çizerek vurgulamak için kullanılır. <u> etiketi ile aynı işlemi yapmaktadır.  Metni altı çizili şekilde göstermek için <ins> ile </ins> etiketleri arasında yazmamız gerekmektedir.

  Kullanımı:

   <ins> üstü çizili alan </ins> 

   


  Html Metin Düzenleme Etiketleri için yorum yap :

  Html Metin Düzenleme Etiketleri ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.