• Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 4

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 4

  1 -
  “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

  A-II. Bayezit
  B-II. Selim
  C-Fatih Sultan Mehmet
  D-Kanuni Sultan Süleyman
  E-Yavuz Sultan Selim


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda,
  I.Bayezid (Yıldırım)
  I.Mehmet (Çelebi)
  II.Mehmet (Fatih)
  dönemlerinin ortak özelliklerinden biridir?
   

  A-Bir padişahın iki kez tahta çıkması
  B-Osmanlı tarihinde yükselme döneminin yaşanması
  C-İstanbul’un kuşatılması
  D-Anadolu’da siyasi birliği gerçekleştirmeye çalışılması
  E-Taht için kardeş kavgalarını yaşanması


  3 -
  1363 yılında yapılan Sırpsındığı Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A-İzmit’in Osmanlı egemenliğine alınması
  B-Edirne’nin fethine ortam hazırlaması
  C-İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olması
  D-Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini hızlandırması
  E-Bizans Devleti’nin vergiye bağlanması


  4 -
  Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde, güçlü bir merkezî sistem benimsenmiştir?

  A)Göktürkler    B) Uygurlar     C)Osmanlılar    D) Harzemşahlar     E)Hunlar


  5 -
  Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Preveze    B) Cerbe    C) Çeşme    D)İnebahtı     E) Gelibolu


  6 -
  II.Bayezid zamanında Papalık başta olmak üzere Rodos şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

  A-Hicaz su yolları sorunu
  B-Navarin Olayı
  C-Çınar Olayı
  D-Mısır sorunu
  E-Cem Olayı


  7 -
  Fatih döneminde İstanbul’un, Ege Adaları’nın ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdakilerin hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?

  A-Napoli ve Portekiz
  B-İngiltere ve Arnavutluk
  C-İspanya ve Fransa
  D-Venedik ve Ceneviz
  E-Sırbistan ve Macaristan


  8 -
  Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu'nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

  A-Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
  B-Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
  C-Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
  D-Halka ağır vergiler yüklenmesi
  E-Taht kavgalarının yaşanması


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?

  A-Veraset sisteminin değiştirilmesi
  B-Yeniçeri Ocağının kaldırılması
  C-İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
  D-Anadolu Hisarı’nın yapılması
  E-Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması


  10 -
  Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylik döneminde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir?
   

  A-Çok uluslu olma
  B-Osmanlı soyu tarafından yönetilme
  C-Müslüman devlet olma
  D-Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme
  E-Yönetimde hiyerarşiyi temel alma

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kurulus-ve-yukselis-donemi-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.