• Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 4

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 4

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, timarlı sipahinin görevlerinden biri değildir?

  A) Üretimi artırıcı tedbirler almak
  B) Vergilerin toplanmasını sağlamak
  C) Bölgenin güvenliğinden sorumlu olmak
  D) Fethedilen toprakları kaydetmek
  E) Savaş zamanında beslediği askerlerle orduya katılmak


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Nizam-ı Cedit reformlarının askerî alandaki sonuçlarından biri değildir?

  A-Deniz Mühendishanesinin kurulması
  B-Selimiye ve Levent kışlalarının yapılması
  C-Askerî eğitime önem verilmesi
  D-Kara Mühendishanesinin kurulması
  E-Napolyon’un ordusunun Akka önünde yenilgiye uğratılması


  3 -
  Osmanlılarda 19. yüzyıla kadar aşağıdaki sanat dallarının hangisinde eser verilmemiştir?

  A-Hat
  B-Çini
  C-Ebru
  D-Minyatür
  E-Fotoğraf


  4 -
  Güzel Sanatlar Akademisi’nin kurucusu da olan Osmanlı ressam ve arkeoloğu kimdir?

  A) Osman Hamdi Bey    B) Şeker Ahmet Paşa   C) Süleyman Seyit Bey     D) Hoca Ali Rıza   E) Hüseyin Zekâi Paşa


  5 -
  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde;
  I. Orta Asya Türklerinin,
  II. Müslümanların,
  III. fethedilen yerlerin ahalisinin
  yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E- I, II ve III


  6 -
  Osmanlı Devleti’nde,
  I. yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi,
  II. kabine sisteminin kurulması,
  III. Kıyafet Kanunu’nun yapılması
  durumlarından hangileri II. Mahmut Dönemi gelişmeleri arasındadır?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  7 -
  Osmanlı Devleti’nin son başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

  A-Trabzon    B-İzmir    C-İstanbul   D-Sivas    E-Konya


  8 -
  I. Edirne Selimiye Cami
  II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi
  III. Dolmabahçe Sarayı
  Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri’nde yapılmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve II     E) II ve III


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının üyelerinden biri değildir?

  A) Kazasker    B) Şeyhülislam    C) Kadı   D) Müderris    E) Yeniçeri


  10 -
  I. Acemi Oğlanlar Ocağı
  II. Sıbyan Mektepleri
  III. Medreseler
  Yukarıdakilerin hangilerinden Enderun Mektepleri için öğrenci alınırdı?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III

   

  Cevap anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kultur-ve-uygarlik-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.