• Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 1

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 1

  1 -
  Osmanlı Devleti’nde,
  I. Osmanlı Bankasının kurulması,
  II. Ziraat Bankasının kurulması,
  III. esnaf teşkilatının kurulması
  gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına verilen addır?

  A-Lala    B-Şehzade   C- Atabey   D-Hakan    E- Vezir


  3 -
  Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, vergi vermekle yükümlüdür?

  A-Timarlı sipahi    B-Müderris   C-Reaya    D-Kadı    E-Defterdar


  4 -
  Osmanlilar'da
  I. Ferman
  II. Fetva
  III. Berat
  Belgelerinden hangileri padisah tarafindan verilirdi?

  A. Yalniz I    B. Yalniz II    C. Yalniz III   D. I ve III   E. I, II ve III


  5 -
  Osmanlı ordusunda yer alan yeniçerilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A-Yeniçeri Ocağının en yetkili komutanı yeniçeri ağasıydı.
  B-Yeniçeri Ocağının kurulması Vakayı Hayriye olarak adlandırılmıştır.
  C-Yeniçerilere üç ayda bir ulufe adlı maaş ödenirdi.
  D-Barış dönemlerinde genelde İstanbul’da saray çevresinde konuşlanmışlardı.
  E-Yeniçeri Ocağı II. Mahmut tarafından kaldırıldı.


  6 -
  Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
   

  A) Kılıç Ali Reis     B) Piri Reis    C) Murat Reis     D) Seydi Ali Reis    E) Barbaros Hayrettin


  7 -
  Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi şehirde açılmıştır?

  A-İstanbul    B-Ankara    C-İzmir   D-Eskişehir    E-Sivas


  8 -
  Osmanlı Devleti’nde,
  I. Tanzimat’ın ilanı,
  II. Meşrutiyet’in ilanı,
  III. Islahat Fermanı’nın ilanı
  gelişmelerinin hangilerinde Avrupa’da görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  9 -
  Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

  A) II. Mahmut    B) III. Selim    C) Abdülmecit     D) I. Abdülhamit    E) IV. Murat


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

  A) İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması
  B) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
  C) Kanunu esasi’nin kabul edilmesi
  D) Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi
  E) Maarif Nezaretinin kurulması

   

  Cevap Anahtarı : https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/osmanli-devleti-kultur-ve-uygarlik-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.