• Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 3

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 3

  1 -
  Mustafa Kemal’in, TBMM’nin açılışında hükûmet kurulmasına dair verdiği önergede yer alan, “Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman Meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır.” hükmünün,
  I. yeni anayasanın yürürlüğe girmesi,
  II. Meclis üstünlüğünün kabul edilmesi,
  III. milletvekili seçimlerinin en kısa zamanda yapılmasına gerek duyulması
  durumlarından hangileri için bir gösterge olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III


  2 -
  I. TBMM’nin açılması
  II. Misakımillî’nin ilan edilmesi
  III. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıda-kilerden hangisidir?

  A) I, II, III     B) II, I, III     C) II, III, I   D) III, I, II     E) III, II, I


  3 -
  İzmir ve çevresinin Türk olduğunu ispat etmeye ve Yunanlılara verilmesini önlemeye çalışan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Karakol
  B-Kilikyalılar
  C-Vahdet-i Milliye
  D-Redd-i İlhak
  E-Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan


  4 -
  Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal İstanbul Hükûmetini düşürmek için geçici bir hükûmet kurulmasının yasalara aykırılığını söylemiş, seçimlerin yapılması ve hükûmet sorununun bundan sonra ele alınması önerisini yapmıştır.
  Mustafa Kemal bu önerisiyle,
  I. Mebuslar Meclisinin toplanması,
  II. Mebuslar Meclisinin denetiminde olan bir hükûmet kurulması,
  III. seçime katılacak adayların niteliklerinin saptanması
  durumlarından hangilerinin gereğini vurgulamıştır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A-Ulusal sınırlar
  B-Tam bağımsızlık
  C-Ulusal irade
  D-Azınlık haklan
  E-Boğazlar Komisyonu


  6 -
  Erzurum Kongresi’nin,
  I. Doğu Anadolu’nun bütünlüğünün korunması amacıyla toplanması,
  II. aldığı kararlarda vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun belirtilmesi,
  III. Doğu Anadolu’daki illerin temsilcilerinden oluşması
  özelliklerinden hangileri ulusal bir kongre olduğunu gösterir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  7 -
  I. Doktor Esat Işık
  II. Amiral Bristol
  III. General Harbord
  Yukarıdakilerden hangilerinin, Kurtuluş Savaşı’nda yaptıkları araştırmalarla Batı Anadolu’daki katliamlardan Rumların sorumlu oldukları ortaya çıkmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  8 -
  Millî Mücadele’nin başlarında,
  I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  II. İstanbul Hükûmeti vatanı koruyamamaktadır.
  III. Cumhuriyet ilan olunacaktır.
  anlayışlarından hangileri, öne çıkan konular arasındadır?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E-II ve III


  9 -
  Kurtuluş Savaşı sırasında Amerikan mandasını savunanların en büyük dayanağı ne olmuştur?

  A-Paris Konferansı kararları
  B-Bristol Raporu
  C-Wilson İlkeleri
  D-Townshend Raporu
  E-Londra Konferansı kararları


  10 -
  TBMM’nin açılmasından sonra, meclis üyeleri arasında gruplaşmaların başlamasının,
  I. birlik ve beraberlik sağlanmasının güçleşmesi,
  II. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin (Ulusal Vergi Yükümlülükleri) yayımlanması,
  III. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/kurtulus-savasi-hazirlik-donemi-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.