• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 9

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 9

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

  A) Yerleşik hayata geçmeleri
  B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
  C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları
  D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
  E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları


  2 -
  I. Taş işleme
  II. Maden işleme
  III. Dokumacılık
  Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin uğraşları arasındadır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II       E) I, II ve III


  3 -
  İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine “hatun” unvanı verilirdi.
  Hatunun;
  I- Elçileri kabul etmesi
  II-Sarayının olması
  III-Oğlunun veliaht olması
  durumlarından hangileri, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir?
   

  A)Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız IlI   D)I ve II    E) II ve III


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

  A-On iki hayvanlı takvimin oluşturulması
  B-Tötö Kanalı'nın açılması
  C-Balbalların dikilmesi
  D-Orhun Kitabelerinin yazılması
  E-Balık adı verilen şehirlerin kurulması


  5 -
  Göktürkler,
  I. Çin,
  II. Bizans,
  III. Abbasi
  devletlerinden hangileriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır?


  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III      D) I ve II     E) I, II ve III


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır?
   

  A-Şad    B-Yuğ    C-Tuğ   D-Toy    E-Yabgu


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

  A-Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
  B-Avrupa’da bir Hun Devleti kurulması
  C-Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi
  D-Avrupa’da skolastik düşüncenin egemen olması
  E-Göktürk Devleti’nin yıkılması


  8 -
  Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A-Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
  B-Eyyubi ve Memlûk ordusunda görev almışlardır.
  C-Issık Gölü civarında Asya Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşamışlardır.
  D-En uzun destan olarak bilinen Manas Destanı, halk edebiyatlarının göstergesidir.
  E-Emevi ordularına karşı mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır.


  9 -
  Uygurlar Dönemi’nden günümüze ulaşan aşağıdaki eserlerden hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiğine bir kanıt olarak gösterilebilir?


  A-İpekli kumaşlar     B-Eyer takımları    C-Duvar resimleri      D-Deri eşyalar    E-Tunç kaplar


  10 -
  IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?

  A-Asya Hun
  B-Avar
  Uygur
  D-Akhun
  E-Hazar

   

  Cevap Anahtarı: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 9 Cevap Anahtarı


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 9 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 9 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.