• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 8

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 8

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarına ait ilk yerel kültürlerden biri değildir?


  A-Anav     B-Altay      C- Karasuk      D-Avar       E-Andronova


  2 -
  Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans’tan doğuya uzanan ticaret yollan üzerinde yaşayan Hazarlar, VII. ve IX. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlayarak bu dönemin Hazar Barış Çağı olarak adlandırılmasına neden olmuşlardır.
  Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz?
   

  A-Ticaretin canlanmasında
  B-Kültürel etkileşimin artmasında
  C-Farklı dinlerin yayılmasında
  D-Ülkede refahın yükselmesinde
  E-Türkçenin ortak dil olarak kullanılmasında


  3 -
  Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamçısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Mete)    B)Balamir    C)Teoman    D) Attila     E)Bumin Kağan


  4 -
  İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir?
   

  A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine
  B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna
  C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna
  D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna
  E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlarada açık olduğuna


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
   

  A-Yuğ töreni düzenlenmesi
  B-İyi ve kötü ruhlara inanılması
  C-Bazı hayvanların kutsal sayılması
  D-Toy meclisinin düzenlenmesi
  E-Kurganlara ölenle ilgili eşyaların konması


  6 -
  I. Taş işleme
  II. Maden işleme
  III. Dokumacılık
  Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin uğraşları arasındadır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II       E) I, II ve III


  7 -
  Maniheizm, Bökü Kağan tarafından benimsenerek Uygur ülkesinde resmî bir din haline getirilmiştir.
  Bu durumun kanıtı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili kalıntılarla günümüze kadar gelmiştir?
   

  A) Ekonomi    B) Tarım    C) Sanat   D) Ticaret    E) Askerlik


  8 -
  Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyeti kabul eden Karluklarda,insan figürleri, yerini yavaş yavaş bitki motifleri ve geometrik desenlere bırakmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisindeki değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir?
  A) İnanç sistemi
  B) Doğa şartları
  C) Uluslararası ilişkiler
  D) Ekonomik durum
  E) Kullandıkları malzeme


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir?

  A-Hunlar    B-Uygurlar   C-Göktürkler    D-Hazarlar    E-Avarlar


  10 -
  İslamiyet’ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

  A) Şad    B) Kağan    C) Tigin   D) Tudun    E) Sübaşı

   

  Cevap Anahtarı: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 8 Cevap Anahtarı


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 8 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 8 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.