• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 7

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 7

  1 -
  İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu inanışı yansıtmaktadır?
   

  A-Kağan   B-Kımız    C-Kut   D-Yuğ    E-Tarkan


  2 -
  I. Taş işleme
  II. Maden işleme
  III. Dokumacılık
  Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet’ten önce Orta Asya’da yaşayan Türklerin uğraşları arasındadır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II       E) I, II ve III


  3 -
  Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyeti kabul eden Karluklarda,insan figürleri, yerini yavaş yavaş bitki motifleri ve geometrik desenlere bırakmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisindeki değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir?
  A) İnanç sistemi
  B) Doğa şartları
  C) Uluslararası ilişkiler
  D) Ekonomik durum
  E) Kullandıkları malzeme


  4 -
  Türk kelimesini kendi adında kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Avar    B-Uygur    C-Hun   D-Karahanlı    E-Göktürk


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?
   

  A-Kap kacak
  B-Kolye, bilezik gibi süs eşyaları
  C-At koşum takımları
  D-Saray kalıntıları
  E-Kılıç kabzaları


  6 -
  I. Orhon Kitabeleri
  II. Manas Destanı
  III. Oğuzname
  Yukarıdakilerden hangileri “Göktürkler” Dönemine aittir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II    E) II ve III


  7 -
  Orhun Yazıtları aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır?
   

  A-Uygur    B-Göktürk    C-Sogd   D-Kiril     E-Manihey


  8 -
  İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir?
  A) Çin    B) Mısır    C) Hint    D) İran    E) Arap


  9 -
  İslamiyet’ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı.
  Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

  A) Şad    B) Kağan    C) Tigin   D) Tudun    E) Sübaşı


  10 -
  I- Göktürkler
  II-Hunlar
  III-Uygurlar

  Yukarıdaki ilk Türk devletlerinin hangilerinde şehirlerin kurulmasıyla, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa edilmiştir?

  A)Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D)I ve II    E) II ve III

   

  Cevap Anahtarı : İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 7 Cevap Anahtarı


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 7 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 7 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.