• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 6

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 6

  1 -
  İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan’dan çeşitli kumaşlar, Bizans’tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanırdı.
  Yalnız bu bilgiyle Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Gümrük gelirlerinin olduğuna
  B) Değişik kültürlerden etkilenildiğine
  C) Ticaretin en fazla Çin’le yapıldığına
  D) Ekonomide ticaretin önemli olduğuna
  E) Doğu ve Batı’dan ticaret mallarının geldiğine


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerle Selçukluların ortak özelliklerinden biridir?

  A) Aynı yüzyıllarda siyasi varlık göstermeleri
  B) Ülkenin, hükümdar ailesinin ortak malı olması
  C) Hükümdarlarının “sultan” unvanı taşıması
  D) İslam dinini kabul etmeleri
  E) Alfabe birliğinin olması


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk kültürüne ait destanlardan biri değildir?

  A-Gılgamış    B-Manas   C-Türeyiş    D-Ergenekon   E-Alp Er Tunga


  4 -
  İslamiyetten önce Türklerin,
  I. tarımda sulama kanalları yapma,
  II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
  III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?


  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III


  5 -
  VI. yüzyılda Orta Asya’dan Balkanlara geçerek Orta Avrupa’da Bayan Han önderliğinde bir devlet kuran ve 626’da Sasanilerle anlaşarak İstanbul’u kuşatan Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Kıpçaklar    B-Bulgarlar    C-Oğuzlar   D-Avarlar     E-Hunlar


  6 -
  Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
   

  A-Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
  B-Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
  C-Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
  D-Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
  E-Hunlarla Çinliler arasında İpek yoluna egemen olma mücadelesi


  7 -
  Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi devlet kuramamıştır?

  A) Peçenekler    B) Türgişler   C) Karluklar    D) Hazarlar   E) Avarlar


  8 -
  Türk kültürünün çıkış bölgesi olan Tanrı ve Altay dağ-ları arasındaki Orta Asya’nın bozkırlarında, iklimin değişken ve sert olması, uzun mesafelere ulaşmada hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir. Bu duruma göre Türklerle ilgili olarak,
  I. Yerleşik hayata geç geçmişlerdir.
  II. Yaşamlarında ata önemli bir yer vermişlerdir.
  III. Doğayla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III


  9 -
  Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür?
   

  A) Sogd    B) Kiril    C) Orhon    D) Latin     E) Sanskrit


  10 -
  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
   

  A-Yuğ töreni düzenlenmesi
  B-İyi ve kötü ruhlara inanılması
  C-Bazı hayvanların kutsal sayılması
  D-Toy meclisinin düzenlenmesi
  E-Kurganlara ölenle ilgili eşyaların konması

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-6-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 6 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 6 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.