• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 2

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 2

  1 -
  Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
   

  A-Uygurlar zamanında yazılmıştır.
  B-Orhun Irmağı vadisinde bulunmaktadır.
  C-Danimarkalı Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
  D-Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
  E-Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneklerindendir.


  2 -
  İslamiyet Öncesi Dönem’de Türklerin Orta Asya’daki varlığına dair ipuçları, çevre uygarlıkların yazılı kaynaklarından da elde edilmektedir.
  Buna göre, eski Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından yararlanıldığı söylenemez?

  A-Mısır    B-Çin    C-Arap   D-Bizans    E-İran


  3 -
  Orhun Yazıtları aşağıdakilerden hangisinin sözlerini içerir?

  A-Bumin Kağan   B- Atilla    C-Mukan Kağan    D-Mete    E-Bilge Kağan


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa’da kurulan Türk devletlerinden biridir?

  A-Göktürk    B-Uygur     C-Hazar    D-Macar     E-Karluk


  5 -
  Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
   

  A-Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
  B-Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
  C-Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
  D-Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
  E-Hunlarla Çinliler arasında İpek yoluna egemen olma mücadelesi


  6 -
  Türklerin yerleşik hayata geçmesiyle,
  I. hayvancılık,
  II. ticaret,
  III. tarım
  alanlarından hangilerinin ekonomik etkinlikleri arasına girdiği savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) II ve III    E) I, II ve III


  7 -
  Türk Devletlerinde,
  I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
  II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
  III. çeşitli dinlere inanılması
  durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III     E) I, II ve III


  8 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ Türk-İslam devletlerinde kullanılan silahlardan biri değildir?

  A-Ok     B-Mızrak    C-Tank    D-Gürz    E-Kılıç


  9 -
  İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan’dan çeşitli kumaşlar, Bizans’tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanırdı.
  Yalnız bu bilgiyle Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Gümrük gelirlerinin olduğuna
  B) Değişik kültürlerden etkilenildiğine
  C) Ticaretin en fazla Çin’le yapıldığına
  D) Ekonomide ticaretin önemli olduğuna
  E) Doğu ve Batı’dan ticaret mallarının geldiğine


  10 -
  İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde Hatun’un,
  I. kurultaya katılması,
  II. elçileri kabul etmesi,
  III. gerektiğinde naip (vekil) olarak devlet başkanlığı yapması
  özelliklerinden hangileri siyasi sorumlulukları olduğunun göstergesidir?
   

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III

  Cevap Anahtarı :  https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.