• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 10

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 10

  1 -
  Dandanakan zaferinin Türk tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması
  B) Türklerin İslamiyet’i tanıması
  C) Selçukluların Bizans Devleti’yle yaptığı ilk önemli savaş olması
  D) Anadolu’da Türk tarihinin başlangıcı olması
  E) Harzemşahlar Devleti’nin yıkılması


  2 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa’da kurulan Türk devletlerinden biridir?

  A-Göktürk    B-Uygur     C-Hazar    D-Macar     E-Karluk


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

  A-On iki hayvanlı takvimin oluşturulması
  B-Tötö Kanalı'nın açılması
  C-Balbalların dikilmesi
  D-Orhun Kitabelerinin yazılması
  E-Balık adı verilen şehirlerin kurulması


  4 -
  İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir?
  A) Çin    B) Mısır    C) Hint    D) İran    E) Arap


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları hakkında yapılabilecek bir değerlendirme olamaz?

  A-Balkanlara inerek Bizans üzerinde baskı oluşturmuşlardır.
  B-Türk kültürünün Avrupa’ya taşınmasında etkili olmuşlardır.
  C-Rusların siyasi bir güç olarak tarih sahnesine çıkışlarını sağlamışlardır.
  D-Kavimler Göç’üne yol açarak Avrupa’nın etnik coğrafyasının değişmesine sebep olmuşlardır.
  E-Avrupa’nın siyasi yapısını değiştirerek Batı Roma’nın zayıflamasına neden olmuşlardır.


  6 -
  Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?

  A-Ticaret yapmaları
  B-Sanata ilgi duymaları
  C-Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
  D-Topluluklar halinde yaşamaları
  E-Kendilerine özgü dilleri kullanmaları


  7 -
  Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
   

  A-Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
  B-Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
  C-Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
  D-Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
  E-Hunlarla Çinliler arasında İpek yoluna egemen olma mücadelesi


  8 -
  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan törene verilen addır?
   

  A-Şad    B-Yuğ    C-Tuğ   D-Toy    E-Yabgu


  9 -
  İlk düzenli Türk ordusunu kimler kurmuştur?
  A) Avarlar    B) Türgişler    C) Göktürkler   D) Hunlar    E) Uygurlar


  10 -
  Türk kültürünün çıkış bölgesi olan Tanrı ve Altay dağ-ları arasındaki Orta Asya’nın bozkırlarında, iklimin değişken ve sert olması, uzun mesafelere ulaşmada hızlı hareket edilmesini gerektirmiştir. Bu duruma göre Türklerle ilgili olarak,
  I. Yerleşik hayata geç geçmişlerdir.
  II. Yaşamlarında ata önemli bir yer vermişlerdir.
  III. Doğayla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

   

  Cevap Anahtarı: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 10 Cevap Anahtarı


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 10 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 10 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.