• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 1

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 1

  1 -
  IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?

  A-Asya Hun
  B-Avar
  Uygur
  D-Akhun
  E-Hazar


  2 -
  Türk Devletlerinde,
  I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
  II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
  III. çeşitli dinlere inanılması
  durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III     E) I, II ve III


  3 -
  Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A-Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
  B-Eyyubi ve Memlûk ordusunda görev almışlardır.
  C-Issık Gölü civarında Asya Hun Devleti’ne bağlı olarak yaşamışlardır.
  D-En uzun destan olarak bilinen Manas Destanı, halk edebiyatlarının göstergesidir.
  E-Emevi ordularına karşı mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların eline geçmesine engel olmuşlardır.


  4 -
  Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
   

  A) Türklerden bir kısmının Orta Asya’da kalması
  B) Dünyada nüfus artışının olması
  C) Kavimlerin yer değiştirmesi
  D) Yeni devletlerin kurulması
  E) Kültürel yapının değişmesi


  5 -
  Orhun Anıtlarında, “--- başka kağanlı uluslar arasında onları (Türk ulusu) pek üstün kıldım. Dört bucaktaki bütün ulusları hep barışa mecbur ettim ve düşmanlıktan vazgeçirdim.” bilgisini veren Bilge Kağan,
  I. döneminin güçlü olduğu,
  II. diplomatik ilişkilerin çok yoğun olduğu,
  III. diğer ulusların kendisini savaşmak zorunda bıraktığı
  durumlarından hangilerini dile getirmiştir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III    E) I, II ve III


  6 -
  İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu inanışı yansıtmaktadır?
   

  A-Kağan   B-Kımız    C-Kut   D-Yuğ    E-Tarkan


  7 -
  Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,
  I-Türgiş,
  II-Avar,
  III-Hun
  Devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D)I ve II    E) II ve III


  8 -
  İslamiyet’ten önce Türkler arasında,
  I. dokumacılık,
  II. dericilik,
  III. maden işlemeciliği
  alanlarının hangilerinde üretim yapılmıştır?

  A-Yalnız I    B-Yalnız II    C-Yalnız III   D-I ve II    E- I, II ve II


  9 -
  Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.
  Yalnız bu bilgiyle,
  I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
  II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
  III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
  durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II    D) II ve III     E) I, II ve III


  10 -
  İslamiyetten önceki Türk devletlerinde,
  I. fresk,
  II. minyatür,
  III. heykel
  sanatlarından hangileriyle ilgili yapıtlar bulunmuştur?
  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) I ve III     E) I, II ve III

  Cevap Anahtarı : https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/islamiyet-oncesi-turk-tarihi-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  user profile image
  Nürten yorum yaptı.
  2018-11-29 16:28:49 tarihinde.

  9 doğru 1 boş

  Cevap Yaz

   

   

  user profile image
  Ayşe yorum yaptı.
  2018-11-29 16:14:06 tarihinde.

  bu deneme sınavından 8 doğru 2 yanlış yaptım sorular gayet güzel

  Cevap Yaz

   

   

  user profile image
  Arda yorum yaptı.
  2018-12-12 12:23:12 tarihinde.

  Onda on yaptım bakalım gerçek sınavda islamiyet öncesi türk tarihi sorularını yapabilecekmiyim :)

  Cevap Yaz

   

   

  user profile image
  Ali yorum yaptı.
  2018-12-14 10:56:19 tarihinde.

  5 doğru 5 yanlış

  Cevap Yaz