• Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 4

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 4

  1 -
  Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır?
   

  A-Danişmentli    B-Artuklu   C-Osmanlı    D-Anadolu Selçuklu    E-Büyük Selçuklu


  2 -
  Aşağıdaki devletlerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurmuş olamaz?

  A-İhşidiler                      B-Doğu Roma İmparatorluğu
  C-Harzemşahlar            D-Memlûklar
  E-Eyyûbiler


  3 -
  Anadolu Selçukluları Döneminde, aşağıdakilerden hangisinin ticaretin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?

  A) Yeni yollar yapılması
  B) Medreselerin açılması
  C) Kervansaraylar yapılması
  D) Ahilik teşkilatının kurulması
  E) Müslüman olmayan tüccarların can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması


  4 -
  Konya’da bulunan İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Türk sanatının hangi dönemine aittir?

  A-Osmanlı    B-Büyük Selçuklu   C-Anadolu Selçuklu    D-Anadolu Beylikleri    E-Memlûk


  5 -
  I. Konya Karatay Medresesi
  II. Bursa Yeşil Cami
  III. Niğde Alaaddin Cami
  Yukarıdakilerden hangilerini Çelebi Mehmet yaptırmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait köşk ya da saraylardan biridir?

  A-Çinili Köşk
  B-Bağdat Köşkü
  C-Leşker-i Bazar
  D-Kubâdâbat Sarayı
  E-Aynalıkavak Kasrı


  7 -
  Anadolu Selçuklu Devletinde I. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, II. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 13. yüzyılda basılan para ise altındır. Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a) Devletin ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır
  b) Tarımın gelişmesine ticaretten daha fazla önem verilmiştir
  c) Para bir değişim aracı olarak kullanılmaktadır.
  d) Yeni kurulduğunda devletin kendine özgü parası yoktur
  e) Para giderek değer kazanmıştır


  8 -
  Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri ‟deki Gevher Nesibe Şifahanesidir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?

  A. Danişmentler
  B. Saltuklular
  C. Anadolu Selçukluları
  D. Osmanlılar
  E. Germiyanoğluları


  9 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde hastaların tedavi edildiği yere verilen addır?

  A-Darüşşifa
  B-İmaret
  C-Medrese
  D-Türbe
  E-Kümbet


  10 -
  Anadolu Selçuklularda edebi dil olarak Farsça, resmi ve din dili olarak Arapça kullanılırdı. Sarayda, orduda ve halk arasında Türkçe konuşuluyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  a) Ülkede çok sayıda etnik grubun bulunduğunun
  b) Türkçe ’de Farsça sözcüklerin Arapça sözcüklerden daha fazla bulunduğunun
  c) Yönetim ile halk arasında kopukluk olduğunun
  d) Bilimsel çalışmaların hız kazandığının
  e) Ülkede Türkçe’nin daha yaygın kullanıldığının

   

  Cevap Anahtarı :  https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/anadolu-selcuklu-devleti-deneme-sinavi-4-cevap-anahtari


  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 4 için yorum yap :

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 4 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.