• Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 3

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 3

  1 -
  Anadolu Selçuklu Devleti’nde şehir ve kasabalarda adalet işlerine kim bakardı?

  A) Beylerbeyi    B) Subaşı    C) Kadı   D) Sancak Beyi    E) Defterdar


  2 -
  Anadolu Selçukluları Döneminde,
  I. kervanların soyulmaması ve tüccarların zarar görmemesi için önlemler alınması,
  II. belli aralıklarla kervansaraylar yapılması,
  III. gümrük vergilerinin düşük olması
  durumlarından hangilerinin ticaretin güvenli yapılmasında önemli olduğu savunulabilir?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II   D) II ve III    E) I, II ve III


  3 -
  Konya’da bulunan İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Türk sanatının hangi dönemine aittir?

  A-Osmanlı    B-Büyük Selçuklu   C-Anadolu Selçuklu    D-Anadolu Beylikleri    E-Memlûk


  4 -
  Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?

  A) Dulkadiroğulları
  B) Aydınoğulları
  C) Saruhanoğulları
  D) Menteşeoğulları
  E) Karesioğulları


  5 -
  Anadolu Selçuklularında şehirde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dinî ve ekonomik özellik taşıyan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Âyanlık    B) Ahilik    C) İkta   D) Tarikat    E) Atabeylik


  6 -
  Anadolu Selçukluları’nda 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Selçuklu sikkeleri İlhanlı paralarına göre ayarlanmış, daha sonra Moğollarca basılmaya başlanmıştır.
  Bu durumun Anadolu Selçukluları’nda aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulamaz?

  A) Devletin yıkıldığının
  B) Merkezî otoritenin bozulduğunun
  C) Selçuklu sikkelerinin kullanımdan kalkmadığının
  D) Moğollar’ın bir süre Anadolu’ya egemen olduğunun
  E) Anadolu Selçukluları’nın ekonomik yönden bağımlı olduğunun


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?

  A-Ülkenin, hanedanın ortak malı kabul edilmesi
  B-Hükümdarlık alameti olarak hutbe okutmaları
  C-Şehzadelerin, melik unvanıyla eyaletlerde görev yapması
  D-Hükümdarlarının Farsça unvanlar alması
  E-Hassa birliklerinin oluşturulması


  8 -
  I. Aydınoğluları
  II. Menteşoğluları
  III. Karamanoğulları
  Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları vardı?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  9 -
  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangileri denizcilikle uğraşmamıştır?

  A) Karahanlılar
  B) Aydınoğulları Beyliği
  C) Anadolu Selçukluları
  D) Menteşeoğluları Beyliği
  E) Candaroğulları Beyliği


  10 -
  Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır?

  A) Artukoğulları    B) Germiyanoğulları    C) Karamanoğulları    D) Candaroğulları    E) Aydınoğulları

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/anadolu-selcuklu-devleti-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.