• Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 2

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 2

  1 -
  Konya’da yüzeyi mozaik çini ile kaplı Karatay Medresesi kime aittir?

  a) Akkoyunlular    b) Karamanoğulları   c) Germiyanoğluları    d) Anadolu Selçukluları    e) Osmanlılar


  2 -
  Anadolu Selçuklularında şehirde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dinî ve ekonomik özellik taşıyan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Âyanlık    B) Ahilik    C) İkta   D) Tarikat    E) Atabeylik


  3 -
  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait köşk ya da saraylardan biridir?

  A-Çinili Köşk
  B-Bağdat Köşkü
  C-Leşker-i Bazar
  D-Kubâdâbat Sarayı
  E-Aynalıkavak Kasrı


  4 -
  Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.
  Bu durumun,
  I. sanat,
  II. ticaret,
  III. askerlik
  alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir sonucu olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  5 -
  Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda ekonomik durum yüksek düzeye ulaşmıştır.
  Bu dönemde görülen,
  I. imar çalışmalarının fazla olması,
  II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabaların büyümesi,
  III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman olmayanlara kapalı olması
  durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının kanıtları arasındadır?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  6 -
  Anadolu Selçukluları Döneminde, aşağıdakilerden hangisinin ticaretin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?

  A) Yeni yollar yapılması
  B) Medreselerin açılması
  C) Kervansaraylar yapılması
  D) Ahilik teşkilatının kurulması
  E) Müslüman olmayan tüccarların can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması


  7 -
  I. Konya Karatay Medresesi
  II. Bursa Yeşil Cami
  III. Niğde Alaaddin Cami
  Yukarıdakilerden hangilerini Çelebi Mehmet yaptırmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  8 -
  Anadolu Selçukluları Sultanı II. Kılıçarslan, 1176’da Miryakefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşın bir sonucu değildir?

  A-Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma ümidi kırılmıştır.
  B-Bizans savunmaya çekilmiştir.
  C-Türkler yeni fetihlerde bulunmuştur.
  D-I. Haçlı Seferi’nden sonra başlayan karışıklık devri sona ermiştir.
  E-Anadolu’ya daha yoğun bir Türk göçü gerçekleşmiştir.


  9 -
  Batılılara İslam medeniyetini yakından tanıma olanağı sağlayan Haçlı Seferleri, Avrupa’da birçok değişim ve gelişime ortam hazırlamıştır.
  Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, Avrupalılar açısından olumlu gelişmelerden biri olduğu söylenemez?
   

  A-Akdeniz’de ticaretin gelişmesi
  B-Haçlılara karşı başarılar kazanan Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıklarının artması
  C-Türklerin Batı’ya ilerleyişinin bir süre durdurulması
  D-Pusula, barut, kâğıt yapımının öğrenilmesi
  E-İslam dünyasının Moğol saldırıları karşısında güçsüz kalması


  10 -
  Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

  A-Kervansaray    B- İmarethane   C-Darüşşifa    D- Medrese    E-Külliye

   

  Cevap Anahtarı :     https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/anadolu-selcuklu-devleti-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.