• Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 1

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 1

  1 -
  Gevher Nesibe Darüşşifası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır?
   

  A-Danişmentli    B-Artuklu   C-Osmanlı    D-Anadolu Selçuklu    E-Büyük Selçuklu


  2 -
  Anadolu Selçuklu Devleti’nde Moğol istilası yüzünden düzen bozulunca ikta arazilerinin mülk hâline getirilmesi,
  I. ordunun dağılması,
  II. topraksız kalan askerlerin huzursuzluk çıkarması,
  III. devletin toprak üzerinde denetiminin artması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulur?
   

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  3 -
  Anadolu Selçuklularında ordunun yiyecek, giyecek, teçhizat ve maaş işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Divan-ı Pervane
  B-Divan-ı İstifa
  C-Divan-ı İşraf
  D-Divan-ı İnşa
  E-Divan-ı Arzi’l Ceyş


  4 -
  Anadolu Selçuklularında,
  I. kervansaray,
  II. bedesten,
  III. imaret
  kuruluşlarından hangilerinde fakir halka yemek yardımı yapılırdı?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  5 -
  Anadolu Selçukluları zamanında, uç bölgelerde görev alan Türkmen beylerinin boy ve oymaklarıyla gelerek buralarda yerleşmelerinin,
  I. bölgede nüfusun artması,
  II. sınırların korunması,
  III. Anadolu’nun Türkleşmesine katkısı olması
  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III    E) I, II ve III


  6 -
  I. Karamanoğulları Beyliği
  II. Anadolu Selçuklu Beyliği
  II. Büyük Selçuklu Devleti
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya’dır?

  a) Yalnız I
  b) Yalnız II
  c) I, II
  d) II,III
  e) I, II,III


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi’nin şairlerinden biri değildir?

  A-Şeyh Ahmed-i Gülşehrî    B- Âşık Paşa     C-Yunus Emre    D-Hoca Dehhani    E-Pir Sultan Abdal


  8 -
  I. Bizanslılar
  II. Moğollar
  III. Safeviler
  Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçukluları ile çağdaştır?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III


  9 -
  I. Çini
  II. Taş
  III. Ahşap
  Anadolu Selçukluları mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde yukarıdakilerden hangilerini kullanmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III


  10 -
  I. Miryokefalon
  II. Malazgirt
  III. Kösedağ
  Yukarıdaki savaşlardan hangileri Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinde etkili olmuştur?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, II ve III

   

  Cevap Anahtarı :  https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/anadolu-selcuklu-devleti-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  Anadolu Selçuklu Devleti Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.