• 20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 3

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 3

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi Enver Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış harekâtı beklentilerinden biridir?

  A) Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınması
  B) Anlaşma Devletlerinin Rusya’ya yardımlarının engellenmesi
  C) Brest-Litowsk Antlaşması’nın koşullarının yerine getirilmesi
  D) Muş ve Bitlis’in Rus işgalinden kurtarılması
  E) Rumların Erzurum ve Trabzon’a yapacağı saldırının önlenmesi


  2 -
  I. Dünya Savaşı’na neden olan ilk savaş ilanı, aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur?

  A) Almanya / Rusya
  B) Avusturya – Macaristan / Sırbistan
  C) Avusturya – Macaristan / Rusya
  D) Almanya / Fransa
  E) Almanya / Sırbistan


  3 -
  I. Çanakkale Cephesi
  II. Kut-ül Amara
  III. Kanal Harekâtı
  Türk ordusu I. Dünya Savaşı’nda, yukarıdakilerin hangilerinde İngilizleri yenmiş ve İngilizlerin prestijini sarsmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II    D) II ve III    E) I, II ve III


  4 -
  1683 yılından 1918 yılına değin Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığını sürdürmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

  A-Osmanlı İmparatorluğumdaki azınlıklara inanç özgürlüğü tanınmış olması
  B-Osmanlı İmparatorluğumun doğal sınırlarla korunmuş olması
  C-Askeri alanda yenilikler yapılmış olması
  D-Büyük devletlerin, Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarlarını sürdürmesi
  E-Avrupa ihtilallerinden Osmanlıların daha az etkilemesi


  5 -
  Ermeni sorunu aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez uluslararası boyut kazanmıştır?

  A) Anlaşma Devletlerinin Wilson ilkelerini kendilerine göre yorumlamalarıyla
  B) Ermenistan ve Gürcistan devletlerinin kurulmasıyla
  C) Mondros Anlaşması’nın uygulanmasıyla
  D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  E) Berlin Antlaşması’yla Doğu Anadolu’daki azınlıklar için ıslahat öngörülmesiyle


  6 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak görüşülen konulardan biri değildir?

  A-Kuvayımilliye’nin tanınması
  B-Ermeni devletinin kurulması
  C-Boğazların uluslararası ticarete açılması
  D-Batı Anadolu’da Yunanlılara verilecek bölgenin belirlenmesi
  E-Suriye ve Filistin’in geleceğinin belirlenmesi


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?

  A-Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması
  B-Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almaması
  C-Yenilen devletlerin, yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi
  D-Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması
  E-Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması


  8 -
  I. Yugoslavya
  II. Macaristan
  III. Çekoslovakya
  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya, imzaladığı Saint-German Antlaşması’yla yukarıdakilerden hangilerinin bağımsızlığını tanımıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve II     E) I, II ve III


  9 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın savaştan çekilmesiyle,
  I. Doğu Anadolu,
  II. Irak,
  III. Boğazlar,
  IV. Suriye
  bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir?

  A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III   D) III ve IV    E) I, II ve IV


  10 -
  Sovyet Rusya’nın 3 Mart 1918 tarihinde, Osmanlı Devleti’ni de ilgilendiren Brest Litowsk Antlaşması’nı imzalamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milletler Cemiyetinin kurulması
  B) Amerika’nın Birinci Dünya Savaşı’na katılması
  C) Rusya’nın rejim değişikliği nedeniyle savaştan çekilmesi
  D) Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesi’nde yenilmesi
  E) Almanya ve müttefiklerinin savaştan yenik çıkacaklarının anlaşılması

   

  Cevap Anahtarı :   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/20-yy-da-osmanli-devleti-deneme-sinavi-3-cevap-anahtari


  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 3 için yorum yap :

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 3 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.