• 20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 2

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 2

  1 -
  Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde,
  I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
  II. Rusya’da rejim değişikliği olması,
  III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi
  gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III   D) I ve III     E) II ve III


  2 -
  Osmanlı Devleti, Libya’yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin hükümlerine göre kaybetmiştir?

  A-Londra    B-Ouchi    C-Bükreş   D-Atina    E-İstanbul


  3 -
  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Oniki Ada geçici olarak İtalyanlara bırakılmıştır?

  A-Berlin     B-Ouchy (Uşi)   C-İstanbul    D-Londra     E-Atina


  4 -
  Balkan Savaşlarının, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A-Ülke içinde göç hareketlerinin yoğunlaşmasına
  B-Türk milliyetçiliğinin güçlenmesine
  C-İttihat ve Terakki Partisinin ülkenin yönetimini tümüyle ele geçirmesine
  D-İslamcılık düşüncesinin uygulanmaya başlamasına
  E-Merkezî yönetimin saygınlığını kaybetmesine


  5 -
  Aşağıdakilerden hangisi İkinci Balkan Savaşı’nın nedenlerinden biridir?

  A) Birinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi
  B) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi
  C) Bulgaristan’ın genişlemesinin huzursuzluk yaratması
  D) Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması
  E) Osmanlı Devleti’nin Edirne ve Kırklareli’ni geri alması


  6 -
  Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı devlet düzenini değiştirme amacına yöneliktir?

  A-Kabakçı Mustafa isyanı
  B-Patrona Halil isyanı
  C-Abdülaziz’in tahttan indirilmesi
  D-31 Mart ayaklanması
  E-Genç Osman’ın öldürülmesi


  7 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerinin savaştığı cephelerden biri değildir?

  A-Mısır–Filistin    B-Fransa–Belçika   C-Romanya     D-Makedonya     E-Galiçya


  8 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda, ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olan Rusya’ya müttefiklerinin yardım ulaştırmak amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Kafkasya    B-Çanakkale    C-Romanya   D-Kanal    E-Galiçya


  9 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti,
  I. Galiçya,
  II. Makedonya,
  III. Çanakkale
  cephelerinin hangilerinde kendisini savunmak için savaşmıştır?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II     E) I, II ve III


  10 -
  Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında girmesinde etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Enver Paşa
  B-Ahmet İzzet Paşa
  C-Tevfik Paşa
  D-Damat Ferit Paşa
  E-Salih Paşa

   

  Cevap Anahtarı:   https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/20-yy-da-osmanli-devleti-deneme-sinavi-2-cevap-anahtari


  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 2 için yorum yap :

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 2 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.