• 20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 1

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 1

  1 -
  Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Anadolu’da görülen gelişmelerden biri değildir?

  A) Ulusal cemiyetlerin kurulması
  B) Temsilciler Kurulunun oluşturulması
  C) Kanunuesasi’nin ilan edilmesi
  D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
  E) Misakımillî’nin ilan edilmesi


  2 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı,
  I. Kafkas,
  II. Galiçya,
  III. Çanakkale
  cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır?

  A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II     E) II ve III


  3 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının savaştığı aşağıdaki cephelerden hangisi, Rusya’nın savaştan çekilmesiyle kapanmıştır?

  A-Galiçya    B-Çanakkale   C-Irak D-Kanal   E-Hicaz-Yemen


  4 -
  Birinci Balkan Savaşı öncesinde Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı bir Balkan ittifakı oluşturulmuştur.
  Aşağıdaki devletlerden hangisi, bu ittifak içinde yer almamıştır?

  A-Sırbistan    B-Yunanistan    C-Karadağ   D-Bulgaristan    E-Arnavutluk


  5 -
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasıyla ilgili,
  I. Londra,
  II. St. Jean de Maurienne,
  III. Sykes-Picot,
  IV. İstanbul
  anlaşmalarından hangileri, İngiltere ve Fransa’nın İtalya’yı yanlarına çekmek ve İtalya’ya Anadolu’da verilecek yerleri belirlemek amacıyla yapılmıştır?

  A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III   D) III ve IV    E) I, II ve IV


  6 -
  1683 yılından 1918 yılına değin Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığını sürdürmesinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

  A-Osmanlı İmparatorluğumdaki azınlıklara inanç özgürlüğü tanınmış olması
  B-Osmanlı İmparatorluğumun doğal sınırlarla korunmuş olması
  C-Askeri alanda yenilikler yapılmış olması
  D-Büyük devletlerin, Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarlarını sürdürmesi
  E-Avrupa ihtilallerinden Osmanlıların daha az etkilemesi


  7 -
  İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde muhalefet olarak ortaya çıkan ve Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında da İstanbul’da etkinliğini artıran siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

  A-İttihat ve Terakki Partisi
  B-Hürriyet ve İtilaf Partisi
  C-Ahrar Partisi
  D-Millî Kalkınma Partisi
  E-Osmanlı Sosyalist Partisi


  8 -
  Birinci Dünya Savaşı başlarında tarafsızlığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Anlaşma Devletleri safında savaşa girmiştir.
  Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutum değişikliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rusya’nın savaştan çekilmesi
  B) Rusya’da rejim değişikliği olması
  C) Arapların Türk ordusuna karşı ayaklanması
  D) Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret gemilerinin batırılması
  E) Osmanlı Devleti’nin birçok cephede savaşması


  9 -
  Balkan Savaşlarının, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

  A-Ülke içinde göç hareketlerinin yoğunlaşmasına
  B-Türk milliyetçiliğinin güçlenmesine
  C-İttihat ve Terakki Partisinin ülkenin yönetimini tümüyle ele geçirmesine
  D-İslamcılık düşüncesinin uygulanmaya başlamasına
  E-Merkezî yönetimin saygınlığını kaybetmesine


  10 -
  Wilson İlkelerine göre yeniden kurulması planlanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Karadağ    B-Polonya    C-Romanya  D-Makedonya    E-Sırbistan

   

  Cevap Anahtarı:     https://ebilgi.org/deneme-sinavlari-cevap-anahtari/20-yy-da-osmanli-devleti-deneme-sinavi-1-cevap-anahtari


  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 1 için yorum yap :

  20. yy'da Osmanlı Devleti Deneme Sınavı 1 ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  user profile image
  Duru yorum yaptı.
  2018-08-10 14:12:30 tarihinde.

  Sorular gerçekten güzel 7 doğru 3 yanlış yaptım ,10'da 10 yapana helal ama bilgilendirici sorular

  Cevap Yaz