• C# Değişkenler

  C# Değişkenler

  Değişken nedir?

  Programlama dilinde verilerin ( bilgilerin) depolanma alanını ifade eden bir semboldür.

  Tanımlanan her değişkene bellek (hafıza) bölgesinde değişkenin özelliğine göre bir alan ayrılır. Bellek bölgesinde okuma yazma işlemleri değişken ismi üzerinden oluşturulur. Değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanır.

   

  Değişken tanımlama kuralı:

  <veri tipi>   <değişken adı>;

   

  Veri tipi nedir?

  Tanımlayacağımız bir değişken için bellekte (hafızada) ayrılacak olan bölgenin hangi biçimde olacağını belirlemek için kullanılan ifadedir. Veri tipi int, string, double vb.

   

  Kısaca en sık kullandığımız değişkenleri tanıyalım:

  • int : Tam sayı
  • string : Unicode karakterler
  • double: Ondalıklı sayı

  ifade etmek için kullanılır.

   

  Değişken İsimlendirme Kuralları :

  • Değişkenler birden fazla kelime olduğu zaman aralarına boşluk konmaz. Boşluk yerine _ (alt tire) konularak oluşturulabilir.
  • C# programlama dili büyük küçük harfe duyarlıdır.
  • Değişken tanımlanırken !, ?, {, ] gibi karakterler kullanılmaz.
  • Değişken tanımlanırken alfabede bulunan karakterlerle veya _ (alt tire) ile başlamalıdır. Rakamlar ile başlayan değişken tanımlanmaz fakat ilk harf hariç tanımlanabilir.
  • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimeleri değişken isimleri olarak kullanılmaz.

   

  Değişken Tanımlama Örnekleri 

  İnt (Tam sayı) Değişken Tanımlama Örnekleri :

  // int tam sayı değişken tanımlama 
  
    int sayi;
    int numara;
    int sinif_no;
    int 1no; // hatalı
    int _no;

   

  String (Unicode Karakterler) Değişken Tanımlama Örnekleri :

  // string yazı değişkeni tanımlama
  
    string ad;
    string soyad;
    string ad soyad; // hatalı
    string ad_soyad;
    string a;
    string b;
    string x;
    string 1numara; // hatalı
    string _numara;

   

  Double (Ondalıklı Sayı) Değişken Tanımlama Örnekleri :

  // double ondalıklı sayı değişkeni tanımlama
  
    double sayim;
    double ortalama;
    double z;
    double _ort;
    double xy z; // hatalı
    double xy_z;
    double sayilar;

   

  Değişkenlere Değer Atama Örnekleri :

  Değişkenlere değer atama işlemi eşittir (=) operatörü ile yapılmaktadır. Değişkenlere değer atama işlemi aynı satırda olabilidiği gibi farklı satırlarda da olabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

  İnt (Tam sayı) Değişken Değer Atama Örnekleri :

  // int tam sayı değişken değer atama
  
    int sayi = 15;
  
    int numara;
    numara=779;
        
    int sinif_no=174;
        
    int _no;
    _no=81;

   

  String (Unicode Karakterler) Değişken Değer Atama Örnekleri :

  // string yazı değişken değer atama işlemi ="" ile yapılır
  
    string ad = "ebilgi";
  
    string adres;
    adres="ebilgi.org";
  
    string ad soyad=bilgi; // hatalı
        
    string ulke="Türkiye";

   

  Double (Ondalıklı Sayı) Değişken Değer Atama Örnekleri :

  // double ondalıklı sayı değişkeni tanımlama
  
  
    double sayim=55.5;
  
    double ortalama;
    ortalama=95.7;
  
        
    double _ort;
    _ort=49.9;

  C# dersleri yazısına tıklayarak diğer konuları ve örnekleri inceleyebilirsiniz.


  C# Değişkenler için yorum yap :

  C# Değişkenler ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.