• C# Atama İşlemi

  C# Atama İşlemi

  C# atama işlemleri = operatörü, += operatörü, ++ operatörü,  -= operatörü, -- operatörü, *= operatörü, /= operatörü olmak üzere değişkenlere değer atamak (vermek) için kullanılır.

  = Operatörü:

   Genel olarak değişkene değer atama işlemlerinde kullanılan operatördür. Eşitliğin sağındaki değer operatörün solundaki değişkene atanır yani verilir.

  = Operatörü kullanımı : 

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace esittiroperatorukullanimi
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        // = operatörü kullanımı
  
        int sayi =5;
        int numara=24;
        string ad = "ebilgi";
        double _ort = 75;
    
  
      }
    }
  }
  

   

  += Operatörü:

  += operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değerini toplayıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

  Kısacası:

  x+=y   ==> x=x+y şeklindedir.

  += Operatörü Kullanımı :

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace artiesittiroperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
        int x=0;
        x += 5; // x=x+5;
        Console.WriteLine(x);
        //çıktısı 5
  
  
        int y = 0;
  
        y += 3; // y=y+3;
        Console.WriteLine(y);
        //çıktısı 3
  
  
        x += y;// x=x+y
        Console.WriteLine(x);
        //çıktısı 8
  
        Console.ReadLine();
  
  
      }
    }
  }
  

   

  ++ Operatörü

  Değişkenin değerini bir arttırmak için kullanılır.

  ++ Operatörü kullanımı : 

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace artiartioperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
        //++ operatörü verildiğinde sayı 1 artar
  
        int x, y, z;
  
        x = 5;
        y = 8;
        z = 10;
  
        x++;
        Console.WriteLine(x);
        //çıktısı 6
  
        y++;
        Console.WriteLine(y);
        //çıktısı 9
  
        z++;
        Console.WriteLine(z);
        //çıktısı 11
        
        Console.ReadLine();
  
      }
    }
  }
  

   

  -= Operatörü:

  -= operatörünün sağındaki değer ile eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

  Kısacası:

  x-=y   ==> x=x-y şeklindedir.

  -= Operatörü kullanımı :

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace eksiesittiroperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
  
        int x, y, z;
  
        x = 10;
        y = 5;
        z = 23;
  
        x -= 5; // x=x-5;
        Console.WriteLine(x);
        //çıktı 5 x=5
  
        y -= x; // y=y-x;
        Console.WriteLine(y);
        //çıktısı 0
  
        z -= 10; //z=z-10;
        Console.WriteLine(z);
        //çıktı 13
  
        Console.ReadLine();
  
  
  
      }
    }
  }
  

   

  -- Operatörü

  Değişkenin değerini bir azaltmak için kullanılır.

  -- Operatörü kullanımı : 

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace eksieksioperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
  
        //-- operatörü değişken değerini 1 azaltmak için kullanılır
  
        int a, b, c;
  
        a = 7;
        a--;
        Console.WriteLine(a);
        //çıktısı 6
  
        b = 10;
        b--;
        Console.WriteLine(b);
        //çıktısı 9
  
        c = 15;
        c--;
        Console.WriteLine(c);
        //çıktısı 14
  
        Console.ReadLine();
  
  
      }
    }
  }
  

   

  *= Operatörü

  *= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değeri çarpılıp tekrar operatörün solundaki atama işlemi yapmak için kullanılır.

  Kısacası:

  x*=y   ==> x=x*y şeklindedir.

  *= Operatörü kullanımı :

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace carpiesittiroperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
        // *= operatörü
  
        int x = 5, y = 4, z = 3;
  
        x *= y; // x=x*y;
        Console.WriteLine(x);
        //çıktısı 20 x=20 y=4 z=3 oldu
  
        x *= z; //x=x*z;
        Console.WriteLine(x);
        //çıktısı 60 x=60 y=4 z=3
  
        y *= z; // y=y*z;
        Console.WriteLine(y);
        //çıktısı 12 y=12 x=60 z=3
  
        Console.ReadLine();
  
  
      }
    }
  }
  

   

  /= Operatörü:

  /= operatörünün solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar operatörünü solundaki değişkene atama işlemi yapar

  Kısacası:

  x/=y   ==> x=x/y şeklindedir.

  /= Operatörü Kullanımı :

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace boluesittiroperatoru
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
        // /= operatörü
  
        int a = 50, b = 10, c = 2, d = 1;
  
        a /= b; // a=a/b;
        Console.WriteLine(a);
        // çıktısı 5 a=5 b=10 c=2 d=1
  
        b /= c; // b=b/c;
        Console.WriteLine(b);
        //çıktısı 5 a=5 b=5 c=2 d=1
  
        c /= d; // c=c/d;
        Console.WriteLine(c);
        // Çıktısı 2 a=5 b=5 c=2 d=1
  
        a /= 5; // a=a/5;
        Console.WriteLine(a);
        // çıktısı 1
  
        Console.ReadLine();
  
      }
    }
  }
  

   

  Karışık Olarak Operatörlerin Kullanımı : 

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace operatorlerornek
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
  
  
  
        int x, y, z;
  
        x = 10;
        y = 50;
        z = 37;
  
        x += y; //x=x+y
        Console.WriteLine(x);
        // x=60 y=50 z=37
  
  
        y *= x; // y=y*x
        Console.WriteLine(y);
        // x=60 y=3000 z=37
  
        y /= 100; // y=y/100
        Console.WriteLine(y);
        //x=60 y=30 z=37
  
        z += y; // z=z+y
        Console.WriteLine(z);
        //x=60 y=30 z=67
  
  
        x -= y; // x=x-y
        Console.WriteLine(x);
  
  
        Console.ReadLine();
  
  
      }
    }
  }
  

  C# dersleri yazısına tıklayarak diğer konuları ve örnekleri inceleyebilirsiniz.


  C# Atama İşlemi için yorum yap :

  C# Atama İşlemi ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

   

  Bu sayfa için yorum yazılmamıştır ilk yorumu siz yazabilirsiniz.